<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Sundhedscafe forår 2020 – uge 22 – Psykiske reaktioner ==> AFLYST…

Sundhedscafé til dig med en kronisk sygdom forår 2020

Hjerteforeningen Stevns, Kræftens Bekæmpelse Stevns Lokalforening og Stevns Kommune fortsætter samarbejdet om at etablere en sundhedscafé, hvor borgere med kroniske sygdomme på tværs af deres diagnoser kan mødes og danne netværk med ligesindede. Pårørende er også velkomne til at deltage.

Sundhedscaféen holdes på Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev.

Det er stadig hver anden onsdag kl. 14.15 til 15.15 og altid i lige uger – dog starter aftenmøder kl 19:15 til 20:15.

Der bliver både temaer såvel som erfaringsudveksling og hyggesnak.

Program annonceres i Stevnsbladet.

Formålet med Sundhedscaféen er at støtte borgere med hjertesygdom, kræft eller anden kronisk sygdom, ved at skabe et rum, hvor der er mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer om det at skulle leve med en kronisk sygdom.

Praktiske oplysninger

Sted
Frivillighedscentret i Hårlev